Dean ,Keoma,Ron & Sando
  Keoma's Welpen
 

Tochter von Keoma, 8 Monate